Tilbakemelding på evaluering

Voss DPS NKS Bjørkeli deler ut evalueringsskjema for pasientar i behandling i poliklinikkane og døgnavdeling. Pårørande på døgnavdeling får også utdelt evalueringsskjema.  Årleg publiserer me resultat av undersøkinga på våre nettsider.

Postkasse på vegg

Me ynskjer å gje eit best mogleg tilbod til pasientane våre. Me er oppteken av dine meiningar, erfaring og oppleving av å vera pasient eller pårørande ved Voss DPS NKS Bjørkeli. 

Her kan du sjå resultatet frå evalueringane som vart svart på av pasientar og pårørande ved døgnavdelinga.

Svar på evalueringsskjema, pasient, døgnavdeling 2023.pdf

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2023.pdf

Svar på evalueringsskjema, pasient, døgnavdeling 2022

Svar på evalueringsskjema, pasient, døgnavdeling 2021

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2021

Svar på evalueringsskjema, pasient, døgnavdeling 2020

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2020

Sist oppdatert 24.01.2024