Rettigheiter i møte med helsetenesta

Alle som bur i Noreg har rett til nødvendige helse- og omsorgstenester. Alle som oppheld seg i Noreg får helsehjelp dersom det hastar.

Sist oppdatert 31.05.2018