Pasienterfaringsundersøking

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest gjennomfører kvart år ei pasienterfaringsundersøking i heile regionen.

Hand som nskriv

​Årets undersøking vart gjennomført i poliklinikkar for vaksne innan  psykisk helsevern. Hjå oss vart den utført ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Rehabiliteringspoliklinikken og Gruppepoliklinikken i tidsrommet 22.oktober til 30. november 2018. 

Resultata av undersøkinga vert nytta til forbetringsarbeid. 

Her kan du sjå resultata samla i ein rapport


Sist oppdatert 02.01.2023