Informasjon om sensitiv informasjon i epost

Voss DPS NKS Bjørkeli ber om at de aldri sender personsensitive opplysningar per epost.

Illustrerer mottak og sending av epost

​Om du sender epost som omhandlar deg sjølv eller pårørande vil desse opplysningane sannsynlegvis bli skanna inn i pasientens journal. 

Dersom du har opplysningar som er av sensitiv karakter ber me deg kontakta oss per telefon, 56 51 40 00. 

Me kan ikkje vidaresende eller svara på epost som inneheld sensitiv informasjon då dette er brot på personvernssikkerheita. 

Me oppmodar å ringe oss framfor å sende epost, telefonen vert besvart alle kvardagar mellom 08:00-15:30 og epost kun vert lest og besvart sporadisk. 

Dersom du vil sende oss meldingar elektronisk kan dette gjerast ved å logge seg inn på www.helsenorge.no 

Er du bekymra for deg sjølv eller dine pårørande og har behov for akutt-hjelp kan du kontakta fastlege eller legevakt. 

Sist oppdatert 02.01.2023