Brukarerfaringar med døgnopphold - psykisk helse

Folkehelseinsituttet (FHI) har starta undersøking av brukarerfaringar med døgnopphold i psykisk helsevern, som skal føregå over ein periode på 5 år. Undersøkinga starta opp 1.januar 2020.

Person som nyttar nettbrett

​Voss DPS NKS Bjørkeli deltek på undersøkinga og alle inneliggande pasientar får tilbod om å svare anonymt på undersøkinga på utskrivingsdagen. 

Les meir om FHI si målsetjinga med rapporten

Kvartalsrapport for Voss DPS NKS Bjørkeli

Sist oppdatert 04.05.2023