Forløpskoordinator

Pakkeforløp for psykiske lidingar hjå vaksne vart innført 01.01.19. Som ein del av innføringa er det oppretta forløpskoordinatorar ved Voss DPS NKS Bjørkeli der pasientar kan henvenda seg ved spørsmål.

Mona Stalheim, tlf 56 51 40 00

Epost: post@bjorkeli.no

Hilde Kyte, tlf 56 51 40 00

Epost: post@bjorkeli.no​

Sist oppdatert 28.08.2023