Voss DPS NKS Bjørkeli søkjer BRUKARREPRESENTANTAR

Har du brukarerfaring og lyst til å vera ei stemme inn i utviklinga av tenestetilbodet ved Voss DPS? Vi treng brukarar som kan vera med å bidra i utforming av tenestene.

En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen
  • Å vera brukarrepresentant gjev deg mogelegheit  til å få innflytelse og kunne påverka tilbodet  vårt.
  • Samarbeid med  brukarar i råd og utval skal sikre at brukarerfaring og brukarstemmer blir vektlagde i tenestene våre.
  • Det blir gitt godtgjersle for møter.

 

Kven passer det for:

Deg som har erfaring og eit avklart forhold til eiga psykisk helse. Deg som ynsker å bidra på systemnivå i helsetenesta.

Krav:

Eigenerfaring, enten ved sjølv å ha erfaring med psykisk sjukdom, eller som pårørende.

 

Ta kontakt med oss dersom du er interessert:

 

Telefon 56514000

Epost: post@bjorkeli.no

 

Sist oppdatert 28.12.2023