Utdanningsplan LIS Voss DPS NKS Bjørkeli

Voss DPS skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet.

Her er vår utdanningsplan, oppdatert 01.03.2023

VOP utdanningsplan Voss DPS.pdf

FKM skal oppnås i alle spesialiteter og er identisk i alle fag. Det er 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Ved Voss DPS har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon. Dette gjøres blant annet ved at LIS får anledning anledning til å delta i KPU. Kommunikasjon berøres i veiledning og internundervisning. 

Sist oppdatert 26.05.2023