Ledige stillingar

Voss DPS har driftsavtale («sjukehusavtale») med Helse Vest RHF og eigast av N.K.S. Vestland-Sør. Me er distriktspsykiatrisk senter med befolkningsansvar innan psykisk helsevern vaksne for Voss lokalsykehusområde, dvs. kommunane Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og Eidfjord, ca 24.000 innbyggjarar over 18 år.

Naturbilde, person på ski
Foto: J.Tøn

Voss DPS består av ei døgnavdeling med 12 senger og ein poliklinikkavdeling med allmennpsykiatrisk seksjon og rehabiliteringspoliklinikk. Poliklinikken har dessutan eit godt utvikla gruppetilbod med fokus på traumer og personlegdomsforstyrringar. Me har 75 ansatte. Me er tverrfagleg samansatt med psykiatarar, psykologspesialistar, legar og psykologar i spesialisering, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, klinisk sosionom, fysioterapeutar, hjelpepleiarar, ergoterapeut, musikkterapeut, jobbspesialistar, aktivitetsleiar og sekretærar. Me har tett samarbeid med Helse Bergen. Me har dessutan eige kjøkken, reinhaldspersonell og vaktmeister.

Voss DPS ligg ein drøy time frå Bergen (med tog), 10 minutters gange frå jernbanen i sentrum. Me har eit fagmiljø i vekst, eit godt arbeidsmiljø og flotte lokaler.
Voss byr på vakre naturopplevingar, eit spennande kulturtilbod og ca 15.000 gode naboer.

​​​Oversikt over våre ledige stillingar​

Me har ledig 100% stilling for lege i svangerskapsvikariat.

Som lege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, rettleiing mot fyrstelinja m.m

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 4 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 4 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til eit tverrfagleg miljø samansatt av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.

 

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasientar i psykisk helsevern
 • Ønskjer relevant klinisk erfaring

Personlege eigenskapar

 • Det vert lagt vekt på personleg eignaheit og gode samarbeidsevne.

Voss DPS tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Moglegheit for reisetid i arbeidstid ved pendling
 • Dokumentasjon skjer på valgfri målform (nynorsk/bokmål/riksmål)
 • Eit godt arbeidsmiljø (dokumentert)

For nærare opplysningar kontakt avdelingsleiar Cathrine Stue Børhaug, tlf 56 51 40 00

Oppstart: etter avtale

Søknad kan sendast post@bjorkeli.no 

Døgnavdelinga har ledig

 • 49,3% fast stilling frå snarast

Stillinga er per i dag knytt til nattevakter, men kan på sikt endra seg. 

Arbeidsoppgåver

 • Nattevakter har på linje med anna personale, ansvar for å fylgja retningslinjene som er lagt for avdelinga generelt og for den enkelte pasient spesielt.
 • Ansvar og tilsyn for den enkelte pasient.
 • Ansvar for administrering av medikament.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Erfaring frå psykiatri vil vere ein fordel
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, så som evne til samarbeid
 • Ansvarsbevisst
 • Interesse for sjukepleie som fag
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Me tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar (KLP)
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg utvikling

 

Kontaktperson: Avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker

Søknadsfrist: snarast

Søknad med CV sendast: post@bjorkeli.no 

Sist oppdatert 07.05.2024