Fag og forskning

Voss DPS deltar i "Prosjekt Medikamentfrie behandlingløp" i regi av Helse Vest RHF, i samarbeid med Helse Bergen HF, Betanien DPS og Solli DPS. På Voss DPS er prosjektet forankra på Rehabiliteringspoliklinikken.

Voss DPS er godkjent som insitusjon for spesialisering av legar i spesialisering (LIS). Alle psykologane ved DPSet er under spesialisering.

Lege i spesialisering (LIS)

Me har LIS på døgnavdelinga og på poliklinikkavdeling. Typisk kan LIS-kandidat vera allmennlege som ynskjer å bli allmennlegespesialist og treng eit sjukehusår, eller legar som ynskjer å bli spesialistar i psykiatri (psykiater).

Spesialisering av psykologar

Alle våre psykologar går i spesialiseringsløp, stort sett mot spesialist i klinisk vaksenpsykologi, men også andre retningar, til dømes spesialist i psykoterapi. 

 

Sist oppdatert 15.07.2020