Brukarmedverknad

Voss DPS NKS Bjørkeli er opptekne av brukarmedverknad. Me ynskjer at kvar einskild person skal føla seg delaktig og ha moglegheit for å påverka behandlingstilbodet.

En gruppe mennesker som sitter i et rom

Etter opphald på Voss DPS NKS Bjørkeli set me pris på om du som pasient og/eller pårørande tek deg tid til å fylle ut evalueringsskjema for opphaldet/behandlinga. Skjemaet er anonymt og kan enten sendast til oss per post eller legg det i postkasse merka med evalueringsskjema på avdelingen. 

Du kan også nytte QR-kode eller digital utfylling av skjema for å gje di tilbakemelding

For pasientar ved døgnavdeling

Digital utfylling av skjema via svaross.ihelse.net

QR-kode

For pårørande til pasientar ved døgnavdeling

Digital utfylling av kjema via svaross.ihelse.net

QR-kode

For pasientar ved poliklinikkane

For digital utfylling av skjema via svaross.ihelse.net

QR-kode
Sist oppdatert 21.02.2023