Behandling

Tvungent psykisk helsevern (TPH)

Har du ei psykisk liding, skal både undersøking og behandling i utgangspunktet skje frivillig. Tvangsinnlegging eller andre former for tvang er berre tillate når det er heilt nødvendig, og lova stiller strenger krav til når tvang kan brukast.
Psykisk helsevern er undersøking og behandling av psykiske lidingar som skjer i spesialisthelsetenesta, det vil seia på sjukehus eller distriktspsykiatrisk senter (DPS). Treng du hjelp eller behandling i psykisk helsevern, skal det som hovudregel vera frivillig.

Viss det er heilt nødvendig, opnar likevel psykisk helsevernslova for at du som pasient kan bli underlagd tvang – under føresetnad av at ei rekkje strenge vilkår er oppfylt. Dette er kalla tvungent psykisk helsevern.


Kontakt

Voss DPS NKS Bjørkeli Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Kontakt Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Oppmøtestad

Resepsjon, bygg 3

En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen

Voss DPS NKS Bjørkeli

Bjørkelivegen 27

5705 Voss

Åpningstider

  • I dag 08:00 - 15:30
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT