Behandling

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon er ein behandlingsform der pasientar og deira pårørande får kunnskap og informasjon omkring ein spesifikk diagnose. Behandlinga skal gi realistiske forventningar til betring og prognose, informasjon og ein slags undervising i den akuelle lidinga.

Mål

Hensikta er at pasientar og deira pårørande skal få kunnskap om korleis dei kan meistre sjukdommen på best mogleg måte i kvardagen. Du lærer mellom anna korleis du kan gjenkjenne symptom på lidinga, slik at ein kan førebygge eventuelt tilbakefall.

Tilvising og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetenesta treng du tilvising. Fastlegen er den som oftast tilviser til utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, men det finst også anna helsepersonell som kan tilvise.

Når vi får ei tilvising vil vi på bakgrunn av prioriteringsrettleiaren til Helsedirektoratet "Psykisk helsevern for voksne" vurdere om du har krav på behandling hos oss.

Før

Behandlinga krev inga førebuing.

Under

Det er viktig at du og behandlar blir einige om måla for behandlinga. Ein god relasjon til behandlar er viktig for å få god hjelp. Behandlinga er ein del av eit behandlingsforløp.

Etter

Bruk det du har lært i behandlinga. Strategiar for å hindre tilbakefall vil også vere tema i slutten av behandlinga.

Kontakt

Voss DPS NKS Bjørkeli Voss DPS NKS Bjørkeli

Kontakt Voss DPS NKS Bjørkeli

Oppmøtestad

Resepsjon, bygg 3

Besøkstider

Bjørkelivegen 27
5705 Voss
Etter avtale med avdelingen.
En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen

Voss DPS NKS Bjørkeli

Bjørkelivegen 27

5705 Voss

Åpningstider

  • I dag 08:00 - 15:30
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT