Behandling, Pegasus

Pegasus - gruppebehandling

Pegasus er eit psykoedukativt gruppebasert program for vaksne med ADHD og deira nærmaste pårørande.

Pegasus er utvikla for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen, ADHD. 

Pegasus utgjer eit godt fyrste steg i behandling etter diagnostisering, og fylgjer nasjonal fagleg retningslinje. 

Vi tilbyr gruppebehandling med inntil 15 pasientar + pårørande, med to kurs i året.

Før

Det er ingen forberedelser til programmet.

Under

Pegasus består av åtte forelesningar på 2,5 timar per leksjon. Programmet skal gje ei generell kunnskap om ADHD og utfordringar knytt til diagnosen, samt informasjon om tilgjengeleg behandling og ulike offentlege støtteordningar. 

Gruppeformatet gjer også moglegheit for erfaringsutbytte med andre i liknande situasjonar og tips til strategiar for betre meistring i kvardagen. 

pegasus.jpg


Kontakt

Voss DPS NKS Bjørkeli Voss DPS NKS Bjørkeli

En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen

Voss DPS NKS Bjørkeli

Bjørkelivegen 27

5705 Voss