Behandling

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en psykoterapeutisk tilnærming, for å håndtere traumer og som hjelper å minske ubehag knyttet til vonde opplevelser i fortiden. EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslapningsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for stimulering som øyebevegelser, lyd eller berøring.

EMDR kan brukes som behandling av ulike typer traumer. Det kan for eksempel være overgrep, ulykker, naturkatastrofer, eller annen belastende livshendelse som er av usedvanlig truende eller katastrofal art.

Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og flere andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Før

Behandlingen starter med at du snakker med terapeuten din om deg selv i et forsøk på å forstå bakgrunnen for vanskelighetene og hvordan disse påvirker livet ditt nå. Hvis EMDR blir vurdert å kunne være en nyttig behandlingstilnærming, vil terapeuten forklare deg den videre prosedyren.

Under

Hvis du bestemmer deg for å fortsette behandlingen, vil du og terapeuten finne frem til en beskrivelse av dine problemer som omfatter et bilde eller en forestilling som representerer den traumatiske hendelsen eller din negative selvoppfatning knyttet til hendelsen. Du og terapeuten finner også frem til hvordan du skulle ønske du kunne tenke om deg selv med tanke på det som hendte gjennomen en positiv oppfatning. Det samme med følelsene som er assosiert med hendelsen og hvordan disse merkes i kroppen.

Du skal deretter sette en verdi på graden av det ubehaget du føler, samt hvor sant du føler at den positive selvoppfatningen er.

Etter forberedelsene begynner selve bearbeidingsfasen i behandlingen, ved å benytte øyebevegelser. Det kan også være en annen form for bilateral stimulering med lyd, lys eller berøring.

En typisk EMDR behandlingstime tar mellom 60-90 minutter. Under denne delen av behandlingen sitter terapeuten skrått overfor deg, og ganske nær deg, for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelsene.

Etter

Det er vanskelig å forutsi hvor lang en EMDR-behandling vil være. Du kan komme til å oppleve en lette i symptomene etter bare 1-6 ganger. Alternativt vil EMDR være en metode som din terapeut vil benytte som en del av et lengre terapiforløp.

Ver merksam

Bearbeiding av traumatiske opplevelser med EMDR kan være en følelsesmessig sterk opplevelse. På tross av trygging gjennom prosessen, kan opplevelsen fortsatt være intens. Målet med terapitimen er at du skal føle deg mindre urolig ved timens slutt. Det kan likevel være vanskelig å bearbeide en svær problemstilling fullt ut på en 60-90 minutters time. Informer terapeuten din hvis du fortsatt føler deg urolig etter en behandlingstime og dette er noe som fortsetter.

Kontakt

Voss DPS NKS Bjørkeli Voss DPS NKS Bjørkeli

Kontakt Voss DPS NKS Bjørkeli

Oppmøtestad


Voss DPS NKS Bjørkeli
BJørkelivegen 27
5705 Voss

Besøkstider

Bjørkelivegen 27
5705 Voss
Etter avtale med avdelingen.
En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen

Voss DPS NKS Bjørkeli

Bjørkelivegen 27

5705 Voss

Åpningstider

  • I dag 08:00 - 15:30
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT