• bjorkeli 102450
 • Bjorkeli 124 copy
 • bjorkeli 1024133
 • bjorkeli 1024120
 • bjorkeli 1024140
 • bjorkeli 1024114
 • bjorkeli 102472
 • bjorkeli 102470
 • bjorkeli 1024141
 • Velkomen!
 • Hovudbygg
 • Trivelege omgjevnader
 • Aktivitetshuset
 • Museum
 • bjorkeli 1024136
 • bjorkeli 102418
 • bjorkeli 1024132
 • bjorkeli 102444
 • bjorkeli 102455
 • bjorkeli 1024119
 • bjorkeli 102434
 • Rom for trivsel
 • Fine uteområde

Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) er eit allmennpsykiatrisk behandlingstilbod til vaksne med psykiske lidingar i Voss sjukehusområde som består av kommunene Voss, Granvin, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik. 

Voss DPS inneheld Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), Psykiatrisk rehabiliteringsteam (PRT) i tillegg til ein døgnavdeling. Døgnavdelinga ligg i hovedbygget på Bjørkeli i Bjørkelivegen 27. VOP og PRT ligg på Voss Sjukehus i Sjukehusvegen 16. I september 2018 flytter VOP og PRT inn i nybygg på Bjørkeli-tomta. Døgnavdelinga på Bjørkeli har plass til 12 pasientar.

Voss DPS skal i tråd med føringer fra Helse Vest få nye nettsider i løpet av nærmeste fremtid. De nye nettsidene vil være universelt utformet på lik linje med nettsider for andre helseforetak i Norge. Sidene vil være koblet til helsenorge.no

Våre hovudoppgåver er: